Науковий комітет конференції

Програмний комітет

Олександр Дорожинський – голова Комітету, професор, Президент Українського товариства фотограмметрії та дистанційного зондування
Кшиштоф Южвяковскі – заступник голови Комітету, професор, завідувач кафедри Природничого Університету в Любліні (Польша)
Корнилій Третяк професор, директор Інституту геодезії НУ “Львівська Політехніка” (Україна)
Степан Войтенко професор, завідувач кафедри Національного Університету Будівництва та Архітектури, (Україна)
Юрій Карпінський професор, директор НДІ геодезії та картографії (Україна)
Анжей Марчук професор, декан Природничого Університету в Любліні (Польша)
Кшиштоф Гавронскі професор, декан факультету Аграрного Університету в Кракові (Польща)
Уршуля Літвін професор, завідувач кафедри Аграрного Університету в Кракові (Польща)
Томас Люманн професор, директор Інституту Університет Прикладних Наук (Німеччина)
Карел Радей доктор, директор Інституту Геодезії, Картографії і Топографії (Чехія)
Юрій Райзман доктор, керівник компанії VisionMap, (Ізраіль)
Ростислав Сосса професор, Президент Української картографічної асоціації (Україна)
Лев Перович професор, завідувач кафедри НУ “Львівська політехніка” (Україна)
Лівія Ністор-Лопатенко доктор, декан Технічного Університету Молдови (Молдова)
Кіріяк Васілє доктор, генеральний секретар Європейської асоціації геодезистів, (Бельгія)
Ришард Тукай доктор, Президент картографічної фірми (Канада)
Гошовська Олена доктор, заступник директора геофірми (США)
Олександр Дишлик І-й засупник директора НВП «Київгеоінформатика» (Україна)
Норберт Пфайфер професор, керівник науково-дослідної групи Віденського технологічного університу (Австрія)
Вячеслав Кортунов професор Національного Аерокосмічного Університету ім. Жуковського (Україна)
Сурен Товмасян доктор, завідувач кафедри Вірменського Національного Університету Архітектури і Будівництва (Вірменія)