»

Лис 08

Про перереєстрацію членства в Українському товаристві фотограмметрії та дистанційного зондування

Шановні колеги!

Українське товариство фотограмметрії та дистанційного зондування (УТФДЗ) в першому півріччі 2016 р. проводить перереєстрацію членства в Товаристві та реєстрацію новостворених первинних організацій.

Наукову, технічну та організаційну роботу УТФДЗ здійснюють 7 робочих комісій. Відповідальність за роботу кожної комісії доручається представнику колективного члена товариства терміном на 4 роки між Всеукраїнськими конференціями УТФДЗ.

Колективні члени Товариства, які бажають очолити комісії, подають свої пропозиції в Раду Товариства і обираються на Всеукраїнській конференції.

За діяльність кожної робочої комісії відповідають Голови комісії та її Секретар. За необхідності, у випадку значних обсягів роботи робоча комісія на своєму засіданні може обрати заступника Голови.

Робочі комісії організовують тематичні групи за напрямками діяльності організацій, фірм, підприємств, в яких створені первинні організації, що є колективними членами товариства.

УТФДЗ є засновником та співорганізатором Міжнародної конференції “Кадастр, фотограмметрія та геоінформатика – сучасний стан та перспективи розвитку”, що проводиться один раз на два роки. В період між конференціями кожна робоча комісія організовує симпозіуми, семінари, вебінари тощо. За результатами їх проведення видаються збірники тез доповідей. Метою роботи робочих груп є відбір доповідей, формування програм конференцій та підготовка до видання науково-технічного збірника, що входить до наукометричних баз даних, а також відбір статей (доповідей), які рекомендуються до представлення на Конгресі ISPRS (Міжнародне товариство фотограмметрії та дистанційного зондування), що проводиться 1 раз в 4 роки.

УТФДЗ в четвертому кварталі 2017 р. ініціює проведення VIII Міжнародної науково-технічної конференції “Кадастр, фотограмметрія та геоінформатика – сучасний стан та перспективи розвитку”, присвячену 20-річчю діяльності Товариства. Місце проведення конференції: Львів-Східниця.

Просимо розглянути питання про створення у Вашій організації первинного осередку Товариства.

Основною вимогою щодо створення такого осередку є наявність не менше 5 осіб – членів Товариства. Про свої наміри щодо можливості створення первинної організації просимо повідомити Раду Товариства за адресою: м.Львів, вул. Карпінського, 6, корпус ІІ, 622к. aldorozh@polynet.lviv.ua.

За позитивного вирішення нашої пропозиції на Вашу адресу буде надіслано пакет необхідних установчих документів.

Сподіваємось на підтримку та подальшу плідну співпрацю в питаннях розвитку фотограмметрії, геоінформатики, дистанційного зондування та суміжних з ними напрямків в наукових та практичних цілях.

 

З повагою,

Президент УТФДЗ –

Голова Ради, д.т.н., проф.                                              О.Л.Дорожинський