Юридичні документи

Статут Українського товариства фотограмметрії та дистанційного зондування

Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи